Program

Připravujeme pro vás přehledný program, níže program pro stažení.

01
Aktuální úkoly a výstavba vojenské zdravotnické služby

02
Aktuální poznatky, věda a výzkum v oblastech vojenské medicíny

03
Lessons learned z konflitu na Ukrajině

04
Kazuistiky

05
Business Strategy

06
Tradice a historie vojenské zdravotnické služby

07
Sekce mladých vojenských lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků

08
Posterová sekce

Projekt je podpořen ze strany Ministerstva obrany.

 

21. KONFERENCE 
SPOLEČNOSTI VOJENSKÉ
MEDICÍNY ČLS JEP

28. – 29. listopadu 2023 v ÚVN Praha