Aktivní účast

Pokračujte níže, kde je umístěna aplikace pro nahrání souborů

Termíny

Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti je do 13. 10. 2023, 24:00 h.
Každý přednášející nebo autor posteru musí být zároveň zaregistrován jako účastník konference a uhradit registrační poplatek.  Pokud ještě nejste zaregistrováni jako účastník, můžete učinit zde – registrační formulář. 

Prosím věnujte pozornost pokynům k formátu zaslaného abstraktu.

Požadavky na formát a obsah abstraktu

Formát a délka abstraktu

  • Jazyk: čeština, slovenština

  • Druh písma: Calibri, 11 bodů

  • Řádkování: jednoduché

  • Název souhrnu jasně vystihující podstatu zkoumané problematiky

  • Jména autorů uvádějte: Iniciála křestního jména, příjmení. Jména uvádějte bez titulů

  • Podtrhněte jméno prezentujícího autora. (např. J. Novák1,)

  • Uveďte pracoviště: 1Pracoviště, 2Pracoviště

  • Citace pouze ve stylu Vancouver.

Délka abstraktu: Max. 1800 znaků vč. mezer (pouze text abstraktu bez názvu, jména autora a pracoviště)
Pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

Členění abstraktu:


• Úvod
• Cíl studie – stručné vyjádření účelu
• Soubor pacientů a metodika – stručný popis užitých metod objasňující, jak bylo dosaženo výsledků
• Výsledky – stručný souhrn
• Závěr – zhodnocení získaných výsledků

Tabulky a obrázky v aplikaci nahrávejte jako separátní dokumenty. Abstrakt prosím nahrávejte ve formátu PDF.
Označte název souboru příjmením prezentujícího autora, pokud má autor více prezentací, použijte číslování za jménem. Např. Novak_1_xxxx , Novak_2_xxxx, …

Uveďte preferovanou formu prezentace: přednáška nebo poster

Soubory ke stažení
Vzor abstrakt s CV a fotografií / formát MS Word   Italian Trulli
Vzor poster  / formát MS PowerPoint  word

Důležitá upozornění

Za obsahovou i formální stránku odpovídá autor abstraktu.
Autoři, kteří nedodají abstrakt v požadované formě a termínu, nebudou zařazeni do sborníku abstraktů.

Pokud byste potřebovali upravit již nahrané soubory, můžete tak učinit přepsáním již vložených souborů níže. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na emailové adrese alena@boosterevent.cz
Úpravy abstraktů je možné realizovat nejpozději do 13. 10. 2023, 24:00 h.

Nahrávání souborů 

Zde můžete vkládat, popř. editovat své soubory.

O nahrání souborů Vám nebude zasláno žádné potvrzení. Pokud vidíte Vámi nahraný soubor v okně níže, znamená to, že je úspěšně uložen v našem systému a máme jej tedy k dispozici.

Login to access file manager. Click To Login

21. KONFERENCE 
SPOLEČNOSTI VOJENSKÉ
MEDICÍNY ČLS JEP

28. – 29. listopadu 2023 v ÚVN Praha